Korona protetyczna

Koroną protetyczną nazywamy uzupełnienie protetyczne odbudowujące zniszczoną koronę zęba.

wskazania do wykonania koron:

  • duże próchnicowe, zniszczenie korony zęba

  • złamania korony zęba w wyniku urazu

  • przebarwienie tkanek korony zęba (względy estetyczne)

  • podwyższenie zwarcia, w przypadku startych zębów

Rodzaje koron protetycznych?

korony porcelanowe na podbudowie metalowej – najczęściej stosowane, trzon stanowi metal, który z zewnątrz pokryty jest porcelaną, więc nie widać go w jamie ustnej

korony pełnoceramiczne – stosowane przede wszystkim w odcinku przednim, nie posiadają metalowego trzonu; w całości wykonane są z porcelany; znacznie droższe od poprzednich

korony na podbudowie z tlenku cyrkonu – stosowane zarówno w przednim, jak i bocznym odcinku; brak w nich trzonu metalowego, który zastąpiony został przez trzona z tlenku cyrkonu – materiału znacznie odporniejszego na zgniatanie; z zewnątrz korony te stardowo pokryte są porcelaną

korona metalowa – ze względu na niezadowalającą estetykę rzadko stosowane; w całości wykonane z metalu

korona tymczasowa – służy jako stan przejściowy w oczekiwaniu na koronę ostateczną; wykonywana najczęściej z kompozytu, bądź akrylu