Podścielenie

Wykonuje się głównie w protezach akrylowych osiadających. Polega na uzupełnieniu wewnętrznej strony płyty protezy materiałem , z którego proteza jest wykonana. Podścielenie wykonuje się w celu dopasowania protezy do zapadającego się podłoża, spowodowanego długotrwałym noszeniem protezy.